Start / Kinderen


Kinderen kunnen problemen hebben in hun dagelijkse activiteiten. Ze komen niet mee met de andere kinderen en/of zijn duidelijk "anders" dan hun leeftijdsgenootjes. Handelingen en activiteiten die wij als vanzelfsprekend ervaren (aankleden, schrijven, eten met mes en vork, spelen) zijn voor sommige kinderen een groot probleem.

Ergotherapie Breda | Kind speelt met kralenEen kinderergotherapeut analyseert waarom uw kind moeite heeft met bepaalde handelingen. Een ergotherapeut is erop gericht om uw kind te helpen bij de ontwikkeling en het zo zelfstandig mogelijk thuis, op school en tussen leeftijdsgenootjes kunnen functioneren. De problemen in de
zelfredzaamheid, het spel of bij schoolse activiteiten worden door middel van het oefenen van praktische vaardigheden verminderd of opgelost. Tevens krijgen ouders, verzorgers en leerkrachten adviezen om de situatie thuis en op school te verbeteren.

De mogelijkheden zijn hierbij belangrijker dan de problemen.

 

WERKWIJZE ERGOTHERAPIE

Middels een kennismaking met het kind en ouder(s) wordt geïnventariseerd waar de problemen worden ervaren. Afhankelijk van de problemen wordt er een test of een observatie gedaan en wordt aan de ouders aanvullende informatie gevraagd. Aan de hand van de verkregen informatie worden er in samenspraak met de ouders en eventueel het kind doelen opgesteld. De ergotherapie kan zich richten op het oefenen van de specifieke vaardigheden, maar ook op instrueren/adviseren van de omgeving.


Voorbeelden uit de praktijk

Ergotherapie Breda | Jongens spelen met dominostenen

OVER ANGELA
Meer over AngelaAngela studeerde in 2009 af. Sinds die tijd is zij werkzaam in de eerstelijn als behandelend ergotherapeute voor volwassenen en kinderen. Ook werkte zij als kinderergotherapeute in een revalidatiecentrum en in een centrum voor kinderen met spraak/taalstoornissen. In 2014 rondde zij de opleiding tot sensorisch integratietherapeut af.

”Het plezier in mijn werk krijg ik door te zien dat met praktisch oefenen en een goed advies de situatie van volwassenen en kinderen kan verbeteren."


angela@ergotherapiebreda.nl
Tel: 06-83597765

 
BEHANDELTEAM: CONTACT: AANGESLOTEN BIJ:  
Ellen van der Ros
info@ergotherapiebreda.nl
Link naar Parkinson website

Link naar website Edomah
Angela Vriends-Dils
Tel: 076 - 543 02 66
Elina Mac Gillavry
Fax: 076 - 820 03 24
Moniek Roovers  
 
LOCATIES:    
PMC Heusdenhout
Bredero Gezondheidscentrum
PMC In-Motion
Wilderen2
Graaf Hendrik III plein 132
Liesbospark 19
4817 VG Breda
4819 CL Breda
4813 HV Breda
www.pmc-heusdenhout.nl www.brederobreda.nl www.in-motionbreda.nl